Училище за вяра в бога
според писанията
Преведени части от Библията:
прочети или слушай:

Лили
Още един разказ за Лили
Библията не говори за църкви