Училище за вяра в бога
според писанията
Преведени части от Библията:
прочети или слушай:

Разказ за Лили
Въведение в духовното
Библията не говори за църкви