Спасен ли си?
Свали като брошура във формат за печат: [PDF]
Спасението в нашата православно-атеистична култура е дълбоко лична тема и повечето хора не желаят да я обсъждат с "външни хора". Това за съжаление може да бъде сериозен капан за човека, който е възприел подобно поведение, тъй като не му позволява да приеме, че той не разбира спасението, и да приеме, че "някой външен човек ще му дава акъл в живота" – нещо, което българинът по принцип не харесва.
Това е причината тази брошура да е в твоите ръце. Тя не говори за църкви, нито за пари, не говори за някакви особени дела, които трябва да извършиш. Тя говори за спасението на твоята душа, така както богът, който ни е създал, възприема нашето спасение. То наистина е лично, частно, в сърцето на човека, където се състои срещата на човека с бога.
Исус му казва: Аз съм пътят, истината и живота. Никой не идва при бащата, освен чрез мен.
(Йоан 14:6)
Когато богът изпратил Исус, своя син, при нас, той не го изпратил да прави църкви, но да направи възможно именно това: богът и човекът да имат среща в сърцето на човека, чрез духа на бога и в името на Исус. Среща по-велика от среща между двама влюбени, между двама обичащи се. Това е среща, която никога не свършва, но остава за вечността. Това е причината за неговата смърт, погребение и последвало оживяване от мъртвите за нас.
За да имаш тази среща, помоли бога за прошка и той непременно ще ти прости заради Исус. Помоли го да бъде твой спасител и той ще бъде. Помоли Исус да бъде твой господар и той ще бъде. Помоли бога да ти даде святия дух (всичко в името на Исус) и той ще ти го даде. Ако и сега да не разбираш, това е твоето спасение. Намериш ли го, намерил си вечността и спасението на душата си. Няма посредници (освен Исус сам), няма попове, няма пастори, няма папи, само ти и бога, заедно завинаги.
Защото по благодатта сте спасени чрез вярата. И това не е от вас, дар е от бога.
(Ефесяни 2:8)
Свали като брошура във формат за печат: [PDF]