Законът и благодатта в днешно време
Повечето християни са наясно, че във всяка една църква има "закони", тоест правила, които имат статут на закони, които служат, за да се поддържа не само редът, но също така и "правилната" доктрина, както и да се узакони властта на даден човек, или дадена деноминация.
Причината за подобно поведение често се явява в това, че вярващите в града са едно определено множество, а желаещите да имат "дял от баницата" са много. Тогава започват църковните войни, които слава на бога в днешно време не са кръстоносни походи, или тридесет годишните германски войни, но понякога могат да са много опустошителни за хората на бога и на Исус.
Лесно може да се види, как аристократичните кръгове в религиозния свят се борят за вярващите в града. Тъй като те не могат да са повече или по-малко, но са толкова хора, мъже и жени, колкото са повярвали. Нито повече, нито по-малко. И тъй като днешните лидери нямат намерение да се покорят никога на словото, което ясно казва, че ние сме едно тяло, един храм на бога, те строят още и още сгради, които служат не за повече вярващи, а за узаконяване на новите закони, които всъщност не са нови, защото са винаги едни и същи, служещи да направят вярващите от града или селото да си нямат доверие един в друг и да им се налага да избират измежду различните лидери. А лидерът е само един и той иска нашето единство.
Затова те съветвам да оставиш това отношение към вярата, защото не можеш да претендираш, че богът е с тебе, но не и с останалите си деца, но можеш да твърдиш, че ние сме едно. Следователно лидерите трябва да спрат да измислят нови и нови начини, модели, извинения, обяснения, обвинения и подобни, защо те имат право да се отделят от останалите и да претендират за лоялността на групата към себе си, което е практически заблуда и измама. Лоялността е към Исус и неговото слово, в което не се говори нищо за църкви.