Музеите на вярата

Божията любов във светиите или музеите на вярата, какво избираш?

Това няма да е обстойно изследване по темата, а само кратко посочване на основната логика. Във основа на този кратък обзор може да бъде разбита тема със стихове, систематични обяснения и подобни, ако това е необходимо.
Любовта на бога е основната съставка на всичко, което се случва в духовното. Любовта на бога е и основната и нова заповед на Исус: “Нова заповед ви давам, да се обичате един друг, както аз ви обикнах.” Но той ни обича с божията любов, бидейки сам богът. Следователно, той ни казва, че не е достатъчно да обичаме с нашата си любов, трябва с неговата. Откъде се появява тази разлика със заповедта в Моисей? От „дадения ни святи дух“, защото „божията любов е дадена в сърцата ни чрез дадения ни святи дух“. Така на нас ни е дадено чрез духа в името на Исус да обичаме с любовта на бога.
Нека да видим как се изразява любовта в семейството, обикновено християнско, или дори не християнско семейство. Тя най-често се изразява чрез грижа: родителите харчат време, пари и усилия, ежедневно, за да отхранят и отрастат децата си, отделяйки особено време за тяхното възпитание и обучение. Давайки им любов. Нека да се опитаме мислено да проектираме това отношение в божието събрание, където ние сме братя и сестри, богът е нашия баща, и сам той ни е заповядал да се обичаме от сърце, да си помагаме в нуждите, дори дотолкова, че ако чуем, че някъде другаде по лицето на замята наши братя и сестри гладуват, то любовта да ни подбужда да им помагаме.
Сега обаче нека да видим обратното на любовта на бога в която и да е от вашите църкви. Вие давате даренията на своя лидер, и той ги използва за заплати и за поддръжка на музея на вярата, който е наел или който е изградил с парите на светиите от целия свят. Той на никого не помага в смисъла на семейни отношения, на каквито сме повикани. Ние сме повикани да сме братя и сестри. Много от нас, след като повярват, губят любовта на семействата си по плът, и ни остава само нашето духовно братство. Обаче то не съществува, защото „главната тиква“ на събранието не иска да влага усилия във вас, нито дори ви оставя да го правите вие. Например, виждал съм безброй пъти след неделната служба вратата на музея на вярата да се заключи чак до сряда, а после пак в неделя. И дори да не е точно така, никой няма свободата, в сградата, която той плаща, да обича и да се грижи за останалите свои братя и сестри в нужда. А финансите да заключени в дълбоките джобове на „главната тиква“, който счита себе си за едноличен господар на всичко. Той е заключил любовта на бога дълбоко в джобовете си, много дълбоко. И също е заключил вашата любов, като ви забранява да правите добро през цялата седмица ползвайки мястото, което вие плащате с вашите пари, и не позволявайки ви да ползвате вашите собствени пари за грижа и взаимопомощ.
Затова божията заповед е да напуснете всяка организация, която ви пречи да обичате своите братя и сестри по един подобаващ и свят начин във вяра и любов божия. Исус не иска да подкрепяте двуличието, нито да стоите в музеите на вярата, наричани църкви. Той иска вие да имате истинска вяра, която премества планини и чрез нея да вършите чудеса и добро, без да се съобразявате със тези, наричащи себе си ваши лидери, които обаче и не мислят да обикнат някого с божията любов, за която вероятно почти нищо не знаят. Излезте от сред тях, казва писанието.