Библията не говори за църкви!
Свали като брошура във формат за печат: [pdf]
Не знаете ли, че сте храм на бога и божият дух живее във вас?
(1 Коринтяни 3:16)
Общо взето всички сме свикнали, че когато говорим за бога, за спасението, за Исус Христос, то да започнем веднага да говорим и за „Църквата“, „църквите“, „църква“, според всеки както го „чувства“, или мисли, като общото е, че човек си мисли, че се „ходи на църква“, „слушат се проповеди“, „дава се десятък“... Евентуално може да мисли за „синагогата“, „синагогите“, ако е от еврейско потекло. Във всички случаи да се свързват синагогите/църквите с бога и с неговото слово е „някак естествено“.
Най–удивителното в цялата история е, че Библията, по точно Мойсей никога не е заповядвал на народа на Израел да строи синагоги, нито дори веднъж. В закона има много строга система как се служи на бога, как се учи народа на истината, но нито дума за синагоги, както и да ги наречем. Затова Новия Договор (днес по-често го наричат Завет) каза „техните синагоги“, тоест на юдеите, но не и на бога. Когато Исус влиза там с учениците си, той го прави за да засвидетелства на тези, които се опитват да търсят и почитат бога, че той е божият помазаник и да го следват него, а не синагогата, която е укорена в много кривини. Толкова много, че главните престъпници в убийството на господаря са членовете на синагогата, както и на парламента и на храма.
Но още по-удивителното от това е, че самият господар Исус нито преди, нито след своето оживяване от мъртвите заповядва, нито дори съветва своите ученици, слуги, роби ако щете, да строят каквото и да е, където и да било, когато и да било. Защото ако и синагогата да е религиозна организация, която обикновено се помещава в някаква нарочна сграда, винаги когато Исус използва думата църква (а това е доста лош превод), има предвид само и единствено съвкупността от всички повярвали в неговото име и нищо друго. И тъй като дори лидерите на тези човешки изобретения, които те самоволно наричат „църкви", признават, че Библията е божието слово, то с това свое признание те сами себе си изобличават като престъпници на същото това слово, което говорят, но не пазят, нито почитат.
Следователно, ако някой човек иска да последва бога в един свят, който се покланя на злото, нека да не се стреми да започне да се черкува, а да се стреми към божиите заповеди да ги пази. А божиите заповеди са неговото слово. Исус е наречен божието слово, и като такъв, той има крайната дума за каквото и да било. Силно ви препоръчвам да се боите от бога вашият баща и от господаря Исус Помазания, а не от хора и техните организации. А пък те един ден ще трябва да отговарят, както всеки един от нас, хората.
Защото по благодат сте спасени чрез вярата, и това не е от вас – дар [е] от бога.
(Ефесяни 2:8)
Свали като брошура във формат за печат: [pdf]