СЛОВОТО НА БОГА
Група братя и сестри, които вярват в единствения и жив бог, в неговият син Йесус Помазаника от Назарет, и в святия дух; в неговата жертва, как той умря за нашите престъпления и бе съживен на третия ден и сега стои от дясно на бога баща.
Ние също вярваме, че в божието слово няма религиозни организации "църкви", че събранието на господаря е всеки, който вярва в него и има духа, и че богът е там където двама или трима са събрани в негово име; че няма "пастори" или "попове", че всеки има свободен достъп до бога днес и сега, и задължение да изпълнява божията воля за себе си.
Една от основните ни цели е да възстановим божието слово, Библията, и да го върнем към неговия оригинал, далеч от всичките църковни и човешки традиции с които то е било заразявано от почти две хилядолетия.