Училище за вяра в бога
според писанията
Ние сме група вярващи в Исус, братя и сестри, които вярват в единствения и жив бог нашия баща, в неговият син Йесус Помазания от Назарет, в неговата жертва – как той умря за нашите престъпления, бе погребан, и бе съживен на третия ден от бога, и се възнесе на небето, и сега стои от дясно на бога баща – и в святия дух, господаря, който беше изпратен да бъде с нас до връщането на господаря Исус от небето със своите вестители. Вярваме, че божиите святи текстове, които днес наричаме Библията в нейния вид без неканонични книги, е единственото божие писано слово, със което трябва да хармонира каквото и да е друго слово, било казано от нас, или от когото и да било в името на бога, било от тълкуване на видение, или на сън, било слово от вестители, които са се явили.
За съжаление историята на християнството е изпълнена с хора като Диотреф, които за своя си изгода са въвели "гибелни ереси", които днес владеят цялото християнско църковно движение, които пак за своята си изгода са си поръчали преводи на писанията, които утвърждават тяхната „кралска“ власт над вярващите, което е много далеч от истината, защото в истината има само един цар – Исус.
Една от основните ни цели е превеждайки божието слово от истински канонични текстове пред бога, да възстановим божието слово, Библията, и да го върнем към неговия оригинал, далеч от всичките църковни и човешки традиции, с които неговите преводи са били заразявани от почти две хилядолетия. Поради тази причина, този сайт служи да показва напредъка в окончателния превод на Библията в нейния истински авторитетен не църковен вид, който днес не съществува поне не в западните езици. Също така наша цел е да покажем на божия народ всички тези проблеми при превода и причините за тяхното съществуване, за да може божия народ да продължи да расте в познаването на бога и на помазания Исус, което няма никаква алтернатива.
Така че ние също така вярваме и знаем, и виждаме, че в божието слово няма религиозни организации "църкви", че събранието на господаря се състои от всеки, който вярва в него и има духа, и че богът е там, където двама или трима са събрани в негово име; че няма "пастори" или "попове", или „папи“ , тоест местни малки, или големи крале и кралици, и че всеки има свободен достъп до бога днес и сега, и свободен достъп до своите братя и сестри да общува с тях без заплахата, че трябва да се покорява на дадените крале и на техните фалшиви доктрини, които са доказали, че не са от бога, като са разделили и продължават да разделят тялото на Исус, което сме ние повярвалите, на безброй части, за да могат да се възползват от тях. Днес християните не общуват свободно помежду си по вина на тези самозванци.
Вярваме, че старейшинството в събранието на бога не е от хора, а от небето, за всеки един, който иска и изпълни списъците с изисквания от Тит и Тимотей, и че без тяхното изпълнение, ако някой претендира да е старейшина, е двуличник. Но е възможно да има пророци, които виждат видения, сънуват сънища, или пророкуват без да са достигнали зрялост. Техните видения обаче трябва да се тълкуват според словото, както е писано. Също вярваме, че е задължение и привилегия за всеки един от нас поотделно, както и на всички заедно, да търсим, разбираме и изпълняваме божията воля за себе си и за събранието с пълно усърдие във всяко добро дело. И вярваме, че никой не може да налага волята си върху друг човек, как да служи на бога. В този смисъл едно събрание може да има десетки пастири, десетки пророци и десетки учители, според нуждата, като нито те нито който и да било може да се възцарява, както е моделът сега. Паулос считал себе си за последен в света, това е и моделът за всеки служител.
Вярваме, че всеки трябва да служи на бога даром, като така наричаната заплата в Библията е помощта, която получава някой, за да проживее в даден град или село, а не да се обогати за сметка на невежите. Следователно никой не може, да си представим Паулос, който пише 1Коринтяни и иска за него „само 999 долара“, бидейки божието слово, да иска пари за службата си към бога. „Даром сте приели, даром дайте“, ни учи писанието. Така е невъзможно в нашите представи да се учат другите за пари. Това, което господарят Исус е взимал не е било, за да строи палати, като царски, както е днес, а за да посрещне само най-необходимите нужди, свои и на учениците си. Всеки, който иска да се обогатява е свободен да си намери една, две или три работи и да си купува каквото му душа иска, но не и в името на бога да живее разкошно за сметка на простодушните.
Ние считаме, че ученичеството започва с оставянето на всичко, за да последваме Исус чрез святия дух, както казва и писанието. Следователно, ако някой иска още и още, с това той доказва, че не е оставил всичко за бога, и следователно не е годен за божието дело на вяра и благочестие. Защото е писано, че любовта не трябва да е лицемерна/двулична.
Също така считаме, че според както е писано, хората, които добавят на словото на бога, ще трябва да отговарят в деня на господаря и че съдбата на подобно поведение няма да е лесна. Пазете себе си от това. Божията благодат да бъде с божия народ, амин.