Слово от святия дух до църквите
Така говори святият дух на църквите и на техните лидери:
Вие оставихте моето слово, говори духът. Оставихте моето слово, за да служите на себе си. Вие оставихте бедния, вдовицата и сирачето и чужденеца и започнахте да служите само и единствено на себе си. Подредихте си зали като царски дворци, поставихте си там преподаватели на учение, което да гъделичка ушите ви, учение, което е уж моето слово, но не е, защото моето слово говори на човека да последва пътя на господаря, а не човешките пътища, но вие си поставихте преподаватели, които да говорят именно това, което ви угажда и което е удобно на вашите пътища. И аз не съм в това, казва святият дух, аз не се радвам когато гледам как възпитавате децата си в пътищата на света, не се радвам, когато вие живеете в този свят като че ли няма бог: всеки гони печалба, всеки гони да натрупа повече и повече, колкото може. Всеки е готов да мами и да лъже, за да припечели още нещо. И аз не съм съгласен с вашите пътища.
А вашите преподаватели, които претендират, че аз съм ги поставил за пастири на стадото, сами свидетелстват против себе си като не се грижат за никого освен за себе си. Чакат вие да ги направите царе, да им давате всичко според техните прищевки, а те да ви преподават фалшиви учения, и да твърдят, че аз съм им ги дал. И аз не съм съгласен, казва святият дух. И те се обогатиха безмерно, понеже правят това, което ви угажда, и вместо да ви водят към мене, ви прилепват към себе си. Налагат ви иго, принуждават ви да участвате в техните незаконни пред мене организации, които разделят моите хора на отделни групи, които уж са едно, но са разделени от стоманените стени на фалшивите учения, и въпреки това вие не се покаяхте да се върнете при мене, казва господарят.
И аз направих небето над вас като стомана, и спрях да отговарям на молитвите ви, но вие не се засрамихте да се върнете при мене, а още повече обикнахте вашите фалшиви преподаватели, които ви гъделичкат ушите със сладките си учения за добро и просперитет в свят, който загива, и аз не съм съгласен с тях, казва господарят. Но те още повече умножиха печалбата си и вече отказват да дадат дори малко пари на бедни, вдовици и сираци, дори когато съберат много дарения. Ако някоя вдовица не може да си плати тока, те лицемерстват, че не могат да дадат от божиите пари, но аз съм заповядал точно това. С това те доказват, че не съм ги поставил аз, казва святия дух. Следователно ви заповядвам да не се боите от тях, но да се боите от бога, който познава сърцата ви.
И така, оставете днес и сега вашите фалшиви организации и започнете да служите на бога в простотата на вярата, така както е писано за него. Не си измисляйте фалшиви богослужения и не претендирайте, че аз съм ви ги заповядал, защото не съм. Защото аз не съм ви заповядал да се събирате, за да обирате бедните и да ги посрамвате, но съм ви заповядал да се обичате като братя и сестри, каквито и сте, и да си помагате един на друг, особено на тези, които нямат. Но вие обикнахте фалшивите учения на вашите преподаватели, а оставихте истинското учение, което ясно казва, че всички събрани дарения са за бедните, за чужденците, за служителите, за вдовиците и за сирачетата. Но вашите фалшиви служители казват, че те са истинските слуги на бога, на които трябва да давате всичките си пари и лоялност, а те евентуално ще дадат каквото решат.
Лицемери, кой ви даде власт да лишавате бедните от стадото, за да имате вие богатства и да се ширите на земята? Двуличници, които намразихте моето слово и обикнахте точно като Валаам несправедливата печалба. Вие намразихте пророците, които аз изпращах при вас толкова време и ги оплюхте, и ги очернихте пред моя народ, за да ви следват вас, а не да ги оставите да върнат моя народ в моите прави пътища. Ето, тържествено ви заявявам, че ще бъдете съдени за това свое поведение и някои от вас няма да видят бога. Затова покайте се, обърнете се и оставете своите човешки пътища, и се върнете в моя прав път, казва святият дух, защото само той води към небето.
Но вие ще кажете: „Ето ние те следваме и ходим всяка неделя на църква, и даваме дарения, и дори говорим за тебе на хората.“ Но аз ви казвам, че подари вашите богослужения се хули моето име сред народите, казва всемогъщият бог. Защото вашата и на лидерите ви алчност стигна небето. Но погледнете на пътищата на Йесус Помазаникът, вашият спасител и господар, научете се от него, защото той скоро идва да съди света за алчността му и престъпленията му, за убийствата му и прелюбодействата му, за пожеланията му и за извращенията му.
За това покайте се, за да не бъдете осъдени заедно със света, казва господарят святият дух.