Състояние на българските преводи на свещените писания на бога и на Исус Помазания

Не бих зарадвал никого с радостни новини за доброто състояние на българските преводи на библейските текстове. Писано е: цялото писание е боговдъхновено и полезно. Но това важи за писанията в тяхното изходно състояние, в техният оригинален вид. Преводите могат да пресъздадат тези оригинални слова и мисли в едно добро или недобро състояние. В днешния ден … Продължи да четеш >>>Състояние на българските преводи на свещените писания на бога и на Исус Помазания