Докога пастирите ще лъжат стадото?

Докога пастирите ще лъжат стадото? Вечно ли ще измислят лъжи, за да стрижат стадото ми, и вечно ли ще говорят измамно, за да припечелят още нещо? Променят думите на словото ми и ги правят да изглеждат подобни на техните думи, гледат лукаво и се усмихват, говорят гладко и мазно, но сърцето им не е с мене, а върви след техните си печалби. Строят високи места, на тях поставят амвони и застават на тях и говорят „Господ каза“, а господарят не е казал, нито на ум му е идвало. Защото те употребяват името ми, за да припечелят някой лев, за да хранят децата си и да обличат жените си, но моят народ остава гладен и жаден, и него няма кой да облича, нито кой да нахрани, но те пак казват „Господ така каза в словото си“, а господарят не е казвал нищо подобно. Ръкополагат се един друг, един на друг дават власт, но не защото аз съм им казвал да дават власт, а защото от това идва печалбата им, и те приличат на хората от моето слово, които се притеснявали за своя си занаят, понеже служели на идолите. Затова и пасторите се притесняват моето слово да бъде ясно и разбираемо за моите хора, защото моето слово лично ще ги лиши от властта и авторитета им и ще ги направи за посмешище пред всичките светии.
Затова аз изпращам словото си и то казва ясно, че всеки трябва да ми служи без да се бои от хората, без да се бои от пасторите и поповете, които сами себе си утвърждават и говорят : „Не говори против божия помазаник, нито се бунтувай против него, защото Бог ще го защити!“, защото казвам ви, никак няма да ги защитя и ако вие започнете да ми служите, аз ще бъда на ваша страна и ще посрамя всички пастори, които мразят моя народ и не го оставят да ми служи.
Затова те приличат на фараона, който не искаше да пусне моя народ в пустинята, за да ми послужи дори само за три дена, понеже това му изглеждаше като три дена загуба на печалбите му от неговите роби, затова и разорих държавата му. Така и днешните пастори считат, че ако оставят божиите хора да вършат всеки, каквото аз съм му дал и заповядал да върши, то тяхната печалба ще намалее, а може и съвсем да се стопи, и затова и не оставят моя народ да ми послужи дори два часа на седмица в това, което те наричат богослужение. Така че сам аз господарят святият дух казвам следното на моя народ: Не се бойте от пасторите, не се бойте, че ви заплашват да ви отлъчат от техните синагоги, които те наричат църкви, но ми служете и не се бойте, нито се съобразявайте с техните прищевки, защото ако и те да ви намразят и да ви отлъчат от синагогите си, то аз съм ви приел и съм ви обикнал с вечна любов и ще продължа да ви обичам.

И ако някой пастор не ти позволи да ми служиш, то остави го и ми служи и аз ще бъда с тебе и ще имаш голяма награда на небето. Не бойте се, защото аз победих света, а пасторите имат властта си от света и не от мене! Ако аз им бях дал власт, то те щяха да се съобразяват с моето слово, което казва, че се помага на нуждаещите се, а те помагат на себе си, и пасат себе си. Затова не са от моето слово и аз не съм ги поставял, но те се поставиха поради тяхната собствена лакомия и поради ненаситното си желание за още печалба и още, и още, докато ви острижат до кожа и докато ви поробят на техните си пътища, които са пътища на строежи на дворци и палати, които не са мои, които никога не са ми идвали на ум, които никога не съм им заповядвал, и които няма да донесат никога до добрите плодове, които те обещават, че ще донесат, защото те не са от мене. А когато нещо не е от мене, то не може да донесе добри плодове.

Затова започнете да служите на бога така, както е описано в моето слово. Започнете да се грижите за тези, които се нуждаят и не давайте силите и усилията на си на суетни неща, за които няма да имате награда. Бъдете мъдри — пасторите не са тези пред които ще застанете в дена на съда, а ще застанете пред мене и ще има да отговаряте за доброто и злото, което сте извършили в тялото си. Ако е зло, няма да имате награда и има опасност дори за душите ви. Ако е добро ще имате голяма награда пред моя престол и тя е вечна награда, която никой не може да ви отнеме, ако вие не му позволите. Не позволявайте пасторите да ви отнемат наградата, но се подложете под моя ярем и служете на бога сега в този век, в който хора от всички народи загиват за вечността, за да им послужите и за да можете да спасите някои от тях, които биха поискали. И когато дойде моя ден ще има истинска почивка за всеки един от вас. Но ако вие сега си почивате и се забавлявате, ако сега се смеете и си губите времето с неща, които не ползват, то когато дойде моят ден, вие няма да имате награда, а някои от вас ще загубят и вечността, правото да стоят пред мене. Не бъдете като тях! Казва святият дух.

Остави Коментар