Не бой се, само вярвай!

Има един човек, баща, който бил на път да загуби дъщеря си. Този човек бил достатъчно важен и поради тази причина (може да се спекулира, че) е бил богат, но всичкото му влияние и пари не са били способни да сее справят с това, с което се сблъсква неговото семейство – смъртта дебне и не иска да знае, че някой не е изживял все още дните си на земята. И ако човекът бе спрял до тук, всичко е щяло да си бъде както обикновено се случва в живота – едни безутешни родители. Но този човек не оставил така нещата, а отишъл и се обърнал за помощ до един, който наистина показвал, че може да контролира подобни събития, но бил толкова мразен от собствения си народ и от неговите лидери, че всяка публична връзка с него би могла потенциално да навреди на политическия/религиозния имидж на този човек. Нуждата обаче си е нужда и любовта на бащата към собственото му дете надделява, и той отива съвсем публично да потърси помощ, и я получава. И не само това, но той се превръща в герой от истинските новини и става известен дори на небето. И не само това но неговата история, историята на неговата вяра става част от писанията, като история, от която ние да се учим през целия си живот. Нали не мислите, че този баща е мислел за всички тези неща, когато е отивал при Исус Помазания за помощ? По никакъв начин.

И поуката за нас е ясна – вярата може да ни изведе от всякакви обстоятелства. Но това не е единствения извод. Другият е, че човек ще трябва да жертва своята репутация, ако иска да получи от бога това от което се нуждае. Било разбира се за него, било за неговите близки, било за някой за когото го е грижа. Ако има такъв.

„Когато им говореше това, ето, един началник дойде, падна пред Него, и казваше:
– Дъщеря ми току-що умря; но ела и положи ръката Си на нея, и тя ще оживее!
И Исус стана и го последва, а също и учениците Му. И ето, една жена, която имаше кръвотечение от дванадесет години, се приближи отзад и се допря до полите на дрехата Му, защото си казваше: Ако се допра до дрехата Му, ще оздравея. А Исус, като се обърна и я видя, каза:
– Дерзай, дъще, твоята вяра те изцели.
И от същия час жената оздравя. И когато Исус дойде в къщата на началника и видя свирачите и разтревожения народ, каза:
– Идете си, защото момичето не е умряло, а спи.
А те Му се присмиваха. И като изпъдиха народа, Той влезе и я хвана за ръката; и момичето стана. И това се разчу по цялата онази страна.“ Матей 9 гл.

Остави Коментар