Канонът на Библията

Не позволявайте на никоя религиозна организация да се кичи с правата върху определяне на това, коя книга е включена в свещените писания на бога и коя не е включена. Това не е дело, което която и да е организация е достойна, или пък годна да извърши. Религиозните организации вече са доказали своята негодност в момента, в който са били създадени (вж.стат. Учението на Исус …), колко повече когато се говори за същността на самата вяра. Това се доказва сравнително лесно, когато се види как изданията на Библията на различните деноминации съдържат различни количества книги и някои от тях имат съдържание, което никак не може да бъде наречено истинно и боговдъхновено.

Фактът, по който човек може да се води, е само и единствено святия дух и неговото свидетелство, но това само по себе си вече е достатъчно сложно и практически невъзможно за хора, които нямат общението на духа в живота си. Ако ти си мислиш, че го имаш, ще трябва да подложиш себе си на самопроверка – това, което си мислиш, че е водителството на святия дух, води ли те в живот подобен на този на господаря Исус Помазания, или те води да правиш църкви (които са християнски синагоги), да ги подкрепяш, храниш и защитаваш от истината на писанията. Дали святият дух ти дава видения, сънища, пророчества, откровения, дали участваш в служението на бога, или живееш правейки твоите собствени неща. Ако е последното, то ти гарантирам, че това не е водителството на святия дух. Богът е свят и неговото водителство би те водило в святост и чистота, което би те отделило от църковното движение много бързо, защото там повечето хора не искат и да знаят, какво не е наред с техните собствени деноминации и преводи на Библията.

Преди да прочетеш самия списък на книгите, които са боговдъхновени, искам да знаеш, че твърде много хора са воювали и продължават да воюват против свещените писания на бога, както на стария, така и на новия договор, без страх и без срам. Така че от една страна ти трябва да знаеш, кои книги са включени в списъка на боговдъхновените книги, но от друга страна ти трябва да си наясно, че дори и в този канон много хора, в които няма страха от бога, са добавяли, махали, променяли толкова, колкото са могли, за да нагодят писанията към своята несвятост. Затова не можеш просто да вземеш списъка с боговдъхновени книги, без да се увериш, че и самото съдържание на дадените книги отговаря на същият този критерий за боговдъхновеност и те уверявам, че това е от исключителна важност за духовното ти здраве и разтеж. Не позволявай на никой да ти отнеме наградата пред бога и му служи на него и само на него, стой пред него и живей за него, за което имаш голяма награда. Казвам го като човек, който повече от тридесет години върви по този път, и за тези години видях падането и ставането на мнозина, наричащи се с името на бога и на неговия син Исус Помазания, господарят на всички и на всичко.

Стария договор

Стария договор, или в общи линии това са няколко договора (с Адам, Ной, Авраам, Исаак, Яков, и после с народа на Яков, който е Израел) събрани в едно, е написан на иврит, тоест еврейски език и е писан в продължение на малко повече от хиляда години, което е невероятно много за човешките стандарти. Някои от историческите книги, които са летописи на царете на Юда и на Израел обхващат период от около петстотин години, събрани в лаконично малко текст, като животът на някои царе е описан буквално с няколко изречения. Колко тъжно, ако богът свидетелства за някой, че този и този човек върши зло и умря.

След завършването и на последната книга на този договор той е преведен на тогавашния гръцки език (койне), но не на езика на тогавашната империя – Римската, който е бил латински. Този превод/преводи днес е известен с името Септуагинта и в него има някои добри и някои лоши страни в зависимост от неговите издания. Добрите страни са, че той свидетелства за текст на иврит, от който е преведен, който еврейски текст днес не съществува, тъй като днешните еврейски текстове са достатъчно повредени, което се доказва много лесно и то само по вътрешни доказателства. Същевременно практически всички издания на Септуагинта са натоварени с допълнителни книги, чиято небоговдъхновеност повечето пъти лесно се разпознава, но за някои от тях се изисква повече разбиране и са по-опасни, претендирайки да говорят от името на бога пророчества, които явно са фалшиви. Някои пък от тях разказват исторически факти, но представени под ъгъл, който ги представя като дела на божии служители, докато истината е, че те нямат нищо общо с бога на Авраам, Исаак и Яков, който е бащата на Исус от Назарет, нашия господар.

И така, ако от Септуагинта махнем всички фалшиви книги и всички фалшиви добавки към боговдъхновените книги, получаваме един текст, който се доближава много до свидетелството на дванадесетте и на Павел, а най-вече на господаря Исус Помазания, какво пише в стария договор. В следващата стъпка трябва да се определи коя Септуагинта е, която най-много се доближава до свидетелството на дванадесетте и на Павел и по-общо на новия договор. И от всички Септуагинти само една единствена, само една, която аз успях да намеря за тези тридесет почти години, и тя е тази, която е издадена в така наричаната Комплутенска Библия, която е много езична Библия, и съдържа единствената Септуагинта, която свидетелства за един много важен текст, цитиран в новия договор, от Псалмите, който казва: Всеизгаряния и жертви не си поискал, но приготвил си ми тяло. Този текст е изкелеферчен до неузнаваемост в еврейските ръкописи, където четем: Всеизгаряния и жертви не си поискал, но си ми пробил ушите“ ?! Псалм 40:6/39:7 Така, че в този смисъл е безсмислено да се чете уж оригинален еврейски ръкопис, който е силно повреден, вместо превод на еврейския ръкопис съществувал по онова време, който свидетелства каквото свидетелства новия договор, на който еврейските равини и до ден днешен се противят толкова много.

Следва списък с 39-те книги на стария договор:

1-5. Петте книги на Мойсей, които по времето на живота на нашия господар на земята са една книга: Битие, Изход, Левит, Числа, Бторозаконие.

6. Исус Навин.

7. Съдии.

8. Рут.

9-10. 1-во и 2-ро Царе, или 1-во и 2-ро Самуил, или Самуил А и Б.

11-12. 3-то и 4-то царе, или 1-во и 2-ро царе, или Царе А и Б.

13-14. 1-во и 2-ро Летописи, или Летописи/Хроники А и Б.

15. Ез(д)ра. Понякога книгите на Езра се смесват с Неемия и с две фалшиви книги и се получава 1,2,3,4 Езра. Но в тези издания 2 Езра е Неемия, а три и четири са фалшиви.

16. Неемия. Или в някои издания 2 Езра.

17. Естир. Без един дълъг и фалшив първи стих. Истинският първи стих се състои от отколо 20 думи.

18. Йов.

19. Псалми.

20. Притчи.

21. Еклесиаст.

22. Песен на песните.

23. Исая.

24. Еремия.

25. Плачът на Еремия.

26. Езекил.

27. Данаил.

28. Осия.

29. Йоил.

30. Амос.

31. Авдий.

32. Йона.

33. Михей.

34. Наум.

35. Авакум.

36. Софония.

37.Агей.

38. Захария.

39. Малахия.

Новият договор

За книгите на новия договор има на пръв поглед по-малко проблеми, тъй като повечето организации са достигнали до съгласие, кои са книгите на новия договор. Трудностите идват по-скоро от това, че има хора, които нямат страх от бога и които без срам променят текстовете, и които с горделивост и безрасъдство не само променят, но и твърсят, че тяхната „наука“ е най-точната наука, която може с човешки научни средства да установи, кое е истинското божие боговдъхновено слово, което си е направо богохулство. (За която тема ще трябва отделно слово) Имайте предвид, че разликите между отделните текстове и видове четене на новия договор стигат до 8000, което довежда до стотици невидими изменения на текста. Истинският текст или неговото най-точно пресъздаване, ако и с някои забележки, които ще споделя по-натам, може да бъде намерен в текста, който рефоматорите на католицизма използват за техните преводи, наричан оттогава и досега Текстус Рецептус, което означава приетият текст. Днес това е едно от най-атакуваните произведения на книгопечатането и то най-вече от самите християни, които се чувстват изобличени за несвятия си живот и предпочитат текст, който не е толкова точен в изобличението на греха, беззаконието, лицемерието и фалшивите им доктрини.

Въпреки това книгите на новия договор са същите и техният списък е следния:

 1. Добрата вест според „Матей“, или Евангелието според Матей.
 2. Добрата вест според „Марк“, или Евангелието от Марк.
 3. 1-вата книга до Теофил, или Евангелието според Лука.
 4. Добрата вест според „Йоан“ възлюбеният ученик, или Евангелието според Йоан.
 5. 2-та книга до Теофил, или Деяния на апостолите.
 6. Посланието на Яков
 7. 1-то послание на Камък, или 1Петрово.
 8. 2-то послание на Камък, или 2Петрово.
 9. 1-то послание на Йоан.
 10. 2-то послание на Йоан.
 11. 3-то послание на Йоан.
 12. Посланието на Юда.
 13. Посланието на Павел до вярващите в град Рим, или Римляни.
 14. 1-во послание на Павел до вярващите в крад Коринт.
 15. 2-во послание на Павел до вярващите в град Коринт.
 16. Посланието на Павел до вярващите в провинция Галатия, или Галатяни.
 17. Посланието на Павел до вярващите в град Ефес.
 18. Посланието на Павел до вярващите в град Филипи.
 19. Посланието на Павел до вярващите в град Колос.
 20. 1-во посланието на Павел до вярващите в Тесалоники.
 21. 2-ро послание на Павел до вярващите в Тесалоники.
 22. 1-во послание на Павел до Тимотей, или 1Тимотей.
 23. 2-ро послание на Павел до Тимотей, или 2 Тимотей.
 24. Посланието на Павел до Тит, или Тит.
 25. Посланието на Павел до Филемон, или Филемон.
 26. Посланието *до евреите, или Евреи.
 27. Откровение на Йоан, или Апокалипсис.

Бих искал да завърша с едно разбиране, което преди много години сподели един брат в господаря, който за съжаление сегае много-много далеч и вероятно сега не си спомня това изречение и тази истина, на която ни научи. Той каза следното и аз мисля, че беше го научил от други хора: Тези, които са изпращали боговдъхновените писания както на стария, така и на новия договор са знаели, че изпращат боговдъхновено слово. Тези, които са приемали тези книги, писма, послания са знаели, че приемат боговдъхновени писма, книги. Разбира се тази истина лесно може да се проследи в Библията.

Биха могли да се кажат още наистина много неща и да се обясняват различните аспекти на всичко, но не мисля, че това би трябвало да е в рамките на тази статия/текст.

За общата полза бих искал да напиша един единствен път едно пълно заглавие според логиката залегнала в досегашните издания, но допълнена според истинското разбиране на писанията.

Вместо: „Посланието на святия апостол Павел до Колосяни“,

би трябвало да е: „Посланието на святия пратеник Павел до святите братя в град Колос“

3 thoughts on “Канонът на Библията

 1. Благодаря на бога за този материал и с две ръце се съгласявам с написаното.

  Бих искал да добавя едно разсъждение на тема Септуагинта и неканоничните книги. Важно е да се отбележи, че по всяка вероятност, при извършването на превода 2-3 века преди новата ера, той е бил разделен на отделни книги, както и самият тогавашен еврейски оригинал. Събирането му в един ръкопис се случва векове по-късно, когато и биват добавени тези фалшиви книги към Библията. И моето основно доказателство, ако може така да бъде наречено, за това, че 1) не са божие слово и 2) не са били част от превода „Септуагинта“ е, че пратениците и учениците на Исус не само никога не цитират нищо от тези книги, но дори и не ги споменават като нещо, с което трябва да се внимава, въпреки че те цитират точно от този превод (факт, с който по-голямата част от християнския свят е съгласен).

  • Много интересно. Не съм се замисляла така за това което каза „че пратениците и учениците на Исус не само никога не цитират нищо от тези книги, но дори и не ги споменават като нещо, с което трябва да се внимава, въпреки че те цитират точно от този превод“. И сега, като се замисля и като чета словото, никъде не виждам нещо подобно.

 2. Аз също благодаря на бпга за този материал.

  Благодаря на бога за книгите на новия договор, по начина, по който си ги написал Etien Jordan по горе:
  Добрата вест според „Матей“
  Добрата вест според „Марк“
  1-вата книга до Теофил
  Добрата вест според „Йоан“ възлюбеният ученик
  2-та книга до Теофил
  Посланието на Яков
  1-то послание на Камък
  2-то послание на Камък
  1-то послание на Йоан.
  2-то послание на Йоан.
  3-то послание на Йоан.
  Посланието на Юда.
  Посланието на Павел до вярващите в град Рим
  1-во послание на Павел до вярващите в крад Коринт.
  2-во послание на Павел до вярващите в град Коринт.
  Посланието на Павел до вярващите в провинция Галатия
  Посланието на Павел до вярващите в град Ефес.
  Посланието на Павел до вярващите в град Филипи.
  Посланието на Павел до вярващите в град Колос.
  1-во посланието на Павел до вярващите в Тесалоники.
  2-ро послание на Павел до вярващите в Тесалоники.
  1-во послание на Павел до Тимотей
  2-ро послание на Павел до Тимотей
  Посланието на Павел до Тит
  Посланието на Павел до Филемон
  Посланието *до евреите
  Откровение на Йоан

  И книгите, които са боговдъхновени, могат да се разпознаят чрез святия дух, защото той ги е вдъхновил. И всеки, който е приел духът на бога, може да разбере, не защото е много умна личност или с пет виши… Сам святият дух ти свидетелства за това и ти го разбираш. То е духовно.

Остави Коментар