Живеем в някакво време на относителна свобода на словото и на мисълта, поне в определени области, и в рамките на определени принципи. Разбира се, не може да се сравнява политическата и/или религиозната свобода на западния свят с тази в комунистическия или ислямския, където определено понякога гражданите са лишени от елементарни права да избират в какво да вярват, на кого да се доверят, или да поверят живота си. Определено ние, хората в Източна Европа, които сме свидетели на комунистическите режими, сме наясно, колко тежко изживяване е да бъдеш поробен под робството на хора, които не зачитат никого, освен собственото си безбожно и нечовешко мнение. Днес много народи все още страдат от такива деспотични правителства и държавни управления. Например Китай, Северна Корея и арабските страни, Русия и подобни.

В рамките на казаното до тук, след повече от тридесет години изследване на Библията и участие в много частни и публични дискусии счетохме и ние и святият дух, че е време това забулено в мистериозни преводи и доктрини знание и разбиране да стане достъпно до широката общественост.

Искам да наблегна на един факт от изключителна важност за живота на всеки човек, и той е, че човечеството няма абсолютно никаква друга надежда в битката със смъртта, освен чрез възкресението на Исус от Назарет от мъртвите и неговото свидетелство за „отвъдното“, което иначе остава забулено в пълна тайна.

Всеки човек трябва да може, в рамките на своя живот, да изследва темата на отвъдното, вечния живот, смъртта, смисъла на живота и подобни, без да бъде насилван от когото и да било, било правителство, било служби, било някакви политически и религиозни сили, защото в края на краищата никой от гореспоменатите не е дал живот на когото и да било от нас, и следователно не може да се меси в личния избор на човека, от който избор може да зависи цялата вечност на дадения индивид.

Ние предлагаме на вниманието на търсещия човек информация съдържаща се в Библията, но прикривана с едни или други цели от определени аристократични за църквите кръгове. Тази информация е способна да помогне на всеки човек да разграничи действително написаното в Библията от това, което се предлага на публиката от официалните катедри на различните християнски институции, които винаги имат претенции за боговдъхновеност на всичко правено от тях, но често не издържат здравата критика на писанията и на святия дух.

От друга страна може да се каже, че за някои основни неща, като смъртта и възкресението на Исус от Назарет и причините, и целите за тях, няма практически никакви разлики, както и между вероятно 99% от религиозните институции от всякакъв (християнски) тип. Чувствайте се свободни да изследвате по свой начин тези толкова важни за всеки човешки живот теми, но никога не забравяйте, че преди нас е имало много поколения, които вече са си задавали повечето от въпросите, които ще си зададе който и да е от нас в продължение да целия си живот. Така че нека не забравяме „да сверим часовниците си“ с тяхното мнение по въпросите, които обсъждаме.

И от друга страна, това, което религиозната пропаганда разпространява в своя полза, не бива да ни прави слепи за това, че е напълно ясно, че повечето гласове, които не са били съгласни в официалното мнение през вековете, са страдали от тежки и често смъртоносни преследвания от тези, които са имали претенциите да са носители на божията светлина за народите.

И най-накрая, нека никога не забравяме думите на Исус от Назарет: Аз съм пътят и истината, и животът, и никой не отива при бащата [богa] освен чрез мене.